Cílové skupiny

  1. Vědečtí pracovníci příhraničních vědeckých institucí aktivně spolupracujících na výzkumu. Vědecká veřejnost se o jeho výsledcích dozví prostřednictvím nástěnkových sdělení, přednášek a publikací v odborných časopisech.
  2. Studenti vysokých a středních škol v podporovaném území se zájmem o biologii a medicínu, pro které budou pořádány semináře, kurzy a přednášky.
  3. Veřejnost a obyvatelstvo podporovaného území, kteří budou osloveni v rámci seminářů a osvětové a preventivní kampaně populárně-naučnými přednáškami, letáky a články v regionálním tisku.
  4. Obchodní a hospodářský sektor zájmové oblasti formou informačních schůzek o využití výsledků projektu v praxi nebo aplikovaném výzkumu.
Zde stojíte: