Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je založit spolupráci pracovišť laboratoře Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. v Novém Hrádku a Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polska Akademia Nauk ve Wroclawi, které se zabývají studiem vlivu probiotik na vývoj zánětlivých onemocnění. Společný výzkum, stáže vědeckých pracovníků a semináře pro studenty i laickou veřejnost přispějí k rozvoji a větší konkurenceschopnosti příhraničních vědeckých pracovišť a mobilizaci lidských zdrojů v podporovaném území.

Budeme studovat vliv vybraných probiotických bakterií (bakterií mléčného kvašení) na vývoj chorob, jejichž vznik je spojován právě s negativními změnami ve složení střevní mikroflóry - ulcerózní kolitidy, alergií a aterosklerózy. Společný výzkum přispěje k pochopení mechanismu vzniku chorob a vývoji nových terapeutických přístupů. Výsledky těchto studií pak budou mít vliv na zlepšení zdraví podporovaného regionu. Studie budou prováděny v laboratořích Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. v Novém Hrádku a Ústavu imunologie a experimentální terapie Polské akademie věd ve Vratislavi (Wroclaw)

a u jejích partnerů v podporovaném území. Hlavním úkolem polských partnerů bude izolace a purifikace antigenů z povrchových struktur bakterií a stanovení jejich struktury. Vliv těchto purifikovaných antigenů na vývoj zánětlivých onemocnění navozený u myší bude studován na českém území v laboratořích v Novém Hrádku. Obě pracoviště jsou dostatečně technicky i metodicky vybavena.

Důležitou součástí projektu bude organizace workshopů, seminářů a konferencí v podporovaném území a výměnných pobytů studentů a vědeckých pracovníků. Pro laickou veřejnost v podporovaném území vytvoříme osvětovou a preventivní kampaň, kde budeme popularizovat výsledky výzkumu v oblasti probiotik. Zorganizujeme vědecké konference zaměřené na imunologii a mikrobiologii trávicího traktu (Kudowa Zdroj, Nový Hrádek), na kterých budou prezentovány naše výsledky a to jak pro odborníky, tak pro laickou veřejnost.

Společný výzkum, stáže a semináře pro výzkumné pracovníky, studenty a širokou veřejnost přispěje k růstu a konkurenceschopnosti příhraničních oblastí a k mobilizaci lidských zdrojů.
Zde stojíte: